Viktoriini küsimustele vasta siin: https://forms.gle/GCGsepp7jYmYnacv6

Vastata saab alates praegusest hetkest kuni laupäeva, 22. oktoobri õhtul kella 23.59ni. Kõigile avatud lühikese viktoriini võitjate vahel loositakse välja auhinnad (kaks piletit filmile „Kalev“, sõiduauto rent nädalavahetuseks, tasuta osalemine Eesti Kogelejate Ühingu talveseminaril 9.-11. detsembrini Pärnu SPAs). Auhinnasaajatega võtab Eesti Kogelejate Ühing ühendust uue nädala algul.

KÜSIMUSED

1. Mitu protsenti täiskasvanud inimestest – nii Eestis kui maailmas tervikuna – keskmiselt kogeleb?

2. Millises riigis olid Teise maailmasõja ajal nii riigipea kui valitsusjuht kogelejad?

3. Kumb organisatsioon asutati varem, kas International Stuttering Association või Eesti Kogelejate Ühing?

Vastused kirjuta: https://forms.gle/GCGsepp7jYmYnacv6

Rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva 22. oktoobril tähistatakse alates 1998. aastast katusorganisatsiooni International Stuttering Association eestvõttel. Tänavuse päeva teemaga „Olla nähtud ja kuuldud“ seoses on rahvusvaheline kogelejate kogukond võtnud vastu deklaratsiooni õigusest kogeleda.

„Kogelevaid inimesi tuleb aktsepteerida kogelevatena. Võime, aga ei pruugi leida tuge, et kõnelda sujuvalt või kogeleda vähem. See on meie õigus. Ei ole mõistlik eeldada ega nõuda, et me räägiksime ladusalt. Me kogeleme.“ Deklaratsioon lõpeb kokkuvõttega: „Meil on õigus rääkida nii, nagu me seda teeme.“