Põhjamaade kogelejate seminari peeti esmakordselt Eestis

31. augustist 2. septembrini korraldas Eesti Kogelejate Ühing Viimsi SPAs Põhjamaade kogelejate seminari. Sellel osalesid inimesed, kes kogelevad – ligi 40 Põhjamaadest ja 20 Eestist. Igal aastal septembri esimesel nädalavahetusel toimuvat Põhjamaade kogelejate seminari on peetud rotatsiooni korras Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Islandil juba aastakümneid, Eesti oli võõrustaja rollis esimest korda.

Kokku tullakse selleks, et omavahel suhelda, kuulata huvitavaid ettekandeid ja osaleda arendavates töötubades.

Seminari peateemaks oli „Eesti kogelejate lood“. Enda loo kogelejana rääkis Jaan Pill Kanadast, kes 1990. aastal Eestis käies andis siinsetele inimestele, kes kogelevad, inspiratsiooni ja igakülgset abi oma ühingu moodustamiseks.

Jaan Pill ja Andres Loorand

„Mul on tõesti hea meel näha, kui hästi ja kaugele on Eesti Kogelejate Ühing arenenud ning et siin tegutseb nii palju rõõmsaid ja edukaid inimesi,“ ütles Jaan Pill, kes on Kanadas paljude aastate jooksul kogelejate organisatsioonide tööd vabatahtlikuna juhtinud.

Logopeed Külli Roht tegi tagasivaate kõneravi ajaloole Eestis, seda oli lisaks külalistele huvitav kuulata ka võõrustajatel.

Seminaril osalejad said valida kolme töötoa vahel, kus juhendajateks EKÜ liikmed. Hardi Siguse käe all harjutati aktiivset kuulamist, Aimur-Jaan Keskel rääkis, kuidas avalikkuse ees esinedes enesekindlaks jääda ning Joanna-Maria Tamm ja Janne Sassiad õpetasid kunstitegemise abil lõõgastumist ja enesesse vaatamist.

Traditsiooniline laupäevaõhtule pidulik galaõhtusöök oli Tallinna teletorni restoranis.

Pärast seminari korraldati soovijatele ekskursioon teistesse Eesti paikadesse, peatuti Narvas ja Tartus.

Rohkem fotosi meie galeriist: https://kogelus.ee/galerii/gallery/nordic-meeting-2018-tallinn/