• Kõneravipäevad – toimuvad vajadusel jaanuarist detsembrini 2023. Iga kõneravipäeva veab üks inimene. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega aga seejärel minnakse edasi korraldaja poolt valitud teemaga. Vajadusel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades, tehakse avalikke esinemisi või harjutatakse muid osalejatele olulisi oskusi. 
  • Talgud – mai alguses toimuvad traditsioonilised koristustalgud, mille raames korrastatakse mõni kogelejate vajalik koht.
  • Suvekursus 2023: tegeletakse kõneraviga, erinevad töötoad, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest. Intensiivteraapiat viib kahel päeval läbi päeval professionaalne koolitaja ja Tartu Ülikooli Logopeedia tudengid
  • Noortevahetus Hollandis. 2023 toimub Erasmus+ noortevahetus kogelevatele noortele vanuses 18-30 aastat. Üritus toimub Hollandis. Kohale tulevad 39 noort, kes kogelevad, erinevatest Euroopa riikidest (Hispaania, Holland, Saksamaa, Itaalia, Soome, Rootsi, Eesti). Eestist saab noortevahetusest osa võtta 4 noort. Osavõtutasu on 125 eur, millest EKÜ kompenseerib poole (osavõtutasu ei ole vaja kohe maksta, vaid see lahutatakse kompenseeritavast summast). Kõik kulud (majutus, toitlustus, transport) katab Erasmus+.
  • Põhjamaade kogelejate Nordic seminaril. 2023 aastal toimub seminar Norras. 
  • 22. Oktoober Kogeluse teadvustamise päeva tähistamine
  • Erasmus+ projektis osalemine. Projekti käigus töötatakse välja juhendmaterjal ja interaktiivsed tööriistad kogelejatele.
  • Talveseminar – detsembris 2023 toimub igaaastane talveseminar