2016. a –  SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7 504 EUR, kasutatud 7504 EUR
 
2017. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7608 EUR, kasutatud 7608 EUR
 
2018. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7551 EUR