2016. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7504 EUR
2017. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7608 EUR
2018. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7551 EUR
2019. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 7789 EUR
2020. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 8494 EUR
2021. a – SA Eesti Puuetega Inimeste Fond: toetus 10544 EUR