1. Kõneravipäevad – toimuvad vajadusel jaanuarist detsembrini 2022. Iga kõneravipäevaorganiseerib üks inimene. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega. Seejärel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades – tehakse avalikke esinemisi ja harjutatakse muid osalejatele olulisi oskusi. 
  2. Podcast – varsti-varsti on alustamas kogeluse podcast, mida viivad läbi meie omad inimesed, Marit ja Joanna. Vestleme erinevatel teemadel. Räägime kindlasti oma kogemustest, katsumustest ja ka naljakatest seikadest seoses kogelusega. Sealhulgas ka lihtsalt igapäevastest teemadest. Kogelus on garanteeritud! Saade tõotab tulla üdini aus, siiras ja positiivsust täis. 
  3. Talgud – mai alguses toimuvad traditsioonilised koristustalgud, mille raames korrastatakse mõni kogelejate vajalik koht.
  4. Suvekursus 2022: tegeletakse kõneraviga, erinevad töötoad, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest. Intensiivteraapiat viib kahel päeval läbi päeval professionaalne koolitaja ja Tartu Ülikooli Logopeedia tudengid
  5. Noortevahetus Hollandis. 25. juuli – 2. august 2022 toimub Erasmus+ noortevahetus kogelevatele noortele vanuses 18-30 aastat. Üritus toimub Hollandis. Kohale tulevad 35 noort, kes kogelevad, erinevatest Euroopa riikidest (Hispaania, Holland, Portugal, Itaalia, Soome, Rootsi, Eesti). Eestist saab noortevahetusest osa võtta 4 noort. Osavõtutasu on 125 eur, millest EKÜ kompenseerib poole (osavõtutasu ei ole vaja kohe maksta, vaid see lahutatakse kompenseeritavast summast). Kõik kulud (majutus, toitlustus, transport) katab Erasmus+.
  6. Laager lastele ja nende vanematele. Augustis toimub Kuremaa ujulas igaastane lastelaager. Lapsevanemad saavad suhelda ja nõu pidada kuidas aidata kogelevat last, logopeed annab vajadusel nõu. Lapsed saavad sotsialiseeruda teiste omasugustega.
  7. Osalemine Põhjamaade kogelejate Nordic seminaril.
  8. 22. Oktoober Kogeluse teadvustamise päeva tähistamine
  9. Erasmus+ projektis osalemine. Projekti käigus töötatakse välja juhendmaterjal ja interaktiivsed tööriistad kogelejatele.
  10. Talveseminar – detsembris 2022 toimub igaaastane talveseminar