Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2016. a tegevusprogramm

 

Kõneravipäevad – 10 korda jaanuarist detsembrini 2016:

Ühe päeva jooksul tegeletakse aktiivselt kõneraviga. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega.Seejärel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades. Selleks võib olla näiteks inimeste käest tänaval küsimuste küsimine kõnetehnikas. Väitlusring – harjutatakse oma mõtteid väljendama jaseisukohti kaitsma. Kindel koht kõneravipäevadel on ka avaliku esinemise harjutamisel.

Suvekursus 05.-07. august 2016:

Tegeletakse intensiivse kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringutetulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest. Intensiivteraapiat viib kahel päeval läbi päeval professionaalne koolitaja.

  1. 1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, ühtsustunde loomine, intensiivne kõneravi. Kokku 7 tundi.
  2. 2. päev – intensiivne kõneravi ja avalik esinemine (7 tundi).
  3. 3. päev – avalik esinemine (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine, kokkuvõtted.

Talvekursus 25. – 27. november 2016:

Tegeletakse intensiivvormis kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest. Intensiivteraapiat viib läbi professionaalne koolitaja.

  1. 1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide
  2. selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, teraapia algus. Kokku 6 tundi.
  3. 2. päev – intensiivne kõneravi (7 tundi).
  4. 3. päev – avalik esinemine (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine, kokkuvõtted.