Kavandatavad tegevused:

Kõneravipäevad – 10 korda jaanuarist detsembrini 2018: ühe päeva jooksul tegeletakse aktiivselt kõneraviga. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega. Seejärel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades. Selleks võib olla näiteks inimeste käest tänaval küsimuste küsimine kõnetehnikas. Väitlusring – harjutatakse oma mõtteid väljendama ja seisukohti kaitsma. Kindel koht kõneravipäevadel on ka avaliku esinemise harjutamisel.

Suvekursus 15. – 17. juuni 2018: tegeletakse intensiivse kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi
psühholoogilistest aspektidest.
Intensiivteraapiat viib kahel päeval läbi päeval professionaalne koolitaja.
1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete
eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, ühtsustunde loomine,
intensiivne kõneravi. Kokku 7 tundi.
2. päev – intensiivne kõneravi ja erinevad töötoad (7 tundi).
3. päev – erinevad töötoad (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine, kokkuvõtted.

Sügiskursus 31. august – 2. september 2018

Viiakse läbi erinevaid töötubasid, korratakse üle sujuva kõne tehnikad ja harjutatakse neid ning suheldakse aktiivselt teiste Põhjamaade kogelevate inimestega. Sügiskursuse täpne programm koostatakse 2018. aasta 1. kvartalis, samuti tehakse kokkulepped ettekandjate ja töötubade juhendajatega.

Talvekursus 30. november – 2. detsember 2018: tegeletakse intensiivvormis kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest.
Intensiivteraapiat viib läbi ühel päeval professionaalne koolitaja ja teistel päevadel kogelejast
kõneteraapia juhendaja “seisusesse” tõusnud EKÜ liige Hardi Sigus, kes on tulemuslikult läbinud
mitmed kõneravikursused USAs ja Kanadas ning sealsete materjalide järgi eesti keelele kohandanud
n-ö aeglase kõne teraapiamaterjalid, ning juhib Eesti Kogelejate Ühingu Tallinnas tegutsevat eneseabigruppi.
1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete
eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, teraapia algus. Kokku 6
tundi.
2. päev – intensiivne kõneravi (7 tundi).
3. päev – avalik esinemine (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine,