Kõneravipäevad – 10 korda jaanuarist detsembrini 2020: ühe päeva jooksul tegeletakse aktiivselt kõneraviga. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega. Seejärel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades. Selleks võib olla näiteks inimeste käest tänaval küsimuste küsimine kõnetehnikas. Väitlusring – harjutatakse oma mõtteid väljendama ja seisukohti kaitsma. Kindel koht kõneravipäevadel on ka avaliku esinemise harjutamisel.

Suvekursus juuli 2020: tegeletakse intensiivse kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest. Intensiivteraapiat viib kahel päeval läbi päeval professionaalne koolitaja.

1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, ühtsustunde loomine, intensiivne kõneravi. Kokku 7 tundi.

2. päev – intensiivne kõneravi ja erinevad töötoad (7 tundi).

3. päev – erinevad töötoad (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine, kokkuvõtted.

Suvelaager lastele ja nende vanematele – juuni 2020

Lapsevanemad saavad suhelda ja nõu pidada kuidas aidata kogelevat last, logopeed annab vajadusel nõu. Lapsed saavad sotisaliseeruda teiste omasugustega.

Talvekursus detsember 2020:

tegeletakse intensiivvormis kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest.

Intensiivteraapiat viib läbi ühel päeval professionaalne koolitaja ja teistel päevadel kogelejast kõneteraapia juhendaja “seisusesse” tõusnud EKÜ liige Hardi Sigus, kes on tulemuslikult läbinud mitmed kõneravikursused USAs ja Kanadas ning sealsete materjalide järgi eesti keelele kohandanud n-ö aeglase kõne teraapiamaterjalid.

1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, teraapia algus. Kokku 6 tundi.

2. päev – intensiivne kõneravi (7 tundi).3. päev – avalik esinemine (3 tundi), kursusel omandatu analüüsimine, kokkuvõtted.