2019 – 2021. aastal juhtis Eesti Kogelejate Ühing rahvusvahelist Erasmus+ suuremahulist koostööprojekti “Stuttering is Beautiful”, mille käigus töötati välja juhendmaterjal noorsootöötajatele:  „Kuidas töötada noortega, kes kogelevad, ja kuidas neid toetada“. Projektis osalesid Eesti, Islandi ja Hollandi kogelejate ühingute liikmed.

Juhendmaterjalis on viis osa:

1. Kuidas kogelust ära tunda

2. Kogelusega seotud hoiakud

3. Eesmärkide seadmine

4. Tegevusplaani koostamine

5. Käitumine ja tagasiside

Pärast juhendmaterjali lugemist erinevad osapooled (kogelevad noored, noorsootöötajad, logopeedid, lapsevanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad ning teised ühiskonnaliikmed) esiteks teavad, mis on kogelus, ja osakavad kogelust ära tunda. Teiseks teavad nad, et erinevad osapooled tõlgendavad informatsiooni erinevalt ja neil on erinevad hoiakud. Kolmandaks oskavad nad luua usalduslikke suhted, teisi kuulata, aktsepteerida ning teiste inimeste vajadusi arvesse võtta. Neljandaks oskavad nad üksteist oma plaanide koostamisel toetada. Viiendaks on neil teadmised, kuidas luua keskkond, mis aitab kogeleval noorel sotsiaalsetes olukordades paremini toime tulla. Nad oskavad vajadusel aidata noorel muutust ellu viia. Lisaks on juhendmaterjalis erinevaid tööriistu, meetodeid ja soovitusi kogelevate noortega töötamisel. Selline süsteemne lähenemine, kus erinevad osapooled aktsepteerivad ja toetavad üksteist ning töötavad koos ühise eesmärgi nimel, annab lootust, et oma unistused saavutatakse.

Pärast juhendmaterjali lugemist saate vastata küsimustele, et ennast testida.

Küsimuste tekkimisel või koostöö huvi korral palume julgelt kontakteeruda EKÜ-ga: kogelus@kogelus.ee

Juhendamaterjal on loetav: https://stamily.org/courses/nt/

Juhendmaterjal on allalaetav siit: