2023. elluviidud tegevused:

 • EKÜ avatud õhtu. 14. jaanuaril toimus Eesti Kogelejate Ühingu avatud õhtu üritus.  Ürituse eesmärgiks oli kutsuda uusi inimesi osa saame ühingu tegemistest ning leida uusi noori, kes soovivad osaleda Erasmus+ noortevahetusel. Avatud õhtul osales 6 inimest. Avatud õhtul toimusid järgnevad tegevused:

Mängiti mänge

Lahendati lihtsaid, vahvaid ülesandeid

Viidi läbi töötubasid

Tutvusti Eesti Kogelejate Ühingut ja meie seniseid tegemisi

 • Kõneraviõhtu. 16. veebruaril toimus Tallinnas kõneraviõhtu. Osales 4 inimest. Tutuvuti kõneharjutustega, mille eesmärgiks on kogeleda võimalikult väikese lihaspingega.

 • Kõneraviõhtu. 21. veebruaril toimus Tallinnas kõneraviõhtu. Osales 3 inimest. Väikeses seltskonnas harjutati kõnetehnikaid.

 • Kõneraviõhtu. 3. märtsil toimus Tartus kõneraviõhtu. Osales 7 inimest Tallinna ja Tartu kogelejad said arutada edasisi plaane ning tuletada meelde kõnetehnikaid.

 • Kõneraviõhtu. 16. märtsil toimus Tartus kõneraviõhtu. Osales 5 inimest Tallinna ja Tartu kogelejate ühingu liikmeid harjutasid kõnetehnikaid

 • Kõneraviõhtu. 30 ja 31. märtsil toimus Tartus kõneraviõhtu. Osales 6 inimest

 • Kõneraviõhtu. 4. aprillisl toimus Tallinnas kõneraviõhtu. Osales 2 inimest. Väikeses seltskonnas harjutati kõnetehnikaid. Kuna väikese lihaspingega sõnade hääldamine on keeruline, sai seda intensiivsemalt harjutada. Samuti arutati Hollandis toimuva noortevahetuse organiseerimist. 

 • Kõneraviõhtu11. aprillil toimus Tallinnas kõneraviõhtu. Osales 6 inimest. Väikeses seltskonnas harjutati kõnetehnikaid.

 • Kõneraviõhtu. 14. aprillil toimus Tartus kõneraviõhtu. Osales 7 inimest. Kõneraviõhtu toimus  OÜ Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda ruumides kell 18-20.00, aadressil Staadioni 67, Tartu. Sel korral oli harjutusõhtu arutelu teemaks “Kuidas leida endas rahu ning kuidas säilitada rahu ka siis, kui rääkida on raske?”Soovi korral saab teha ka ettekandeid või osaleda rollimängus. Harjutusõhtut viisid läbi Helena Oselin ja Hardi Sigus. 

 • Kõneraviõhtu. 04. mail toimus Tallinnas, Rahva Raamatu kohvikus kõneraviõhtu. Osales 3 inimest.

 • Kõneraviõhtu. 09. mail toimus Tallinnas kõneraviõhtu Telliskivi keskuses. Osales 5 inimest. Tehti kõneharjutusi ning igaüks rääkis millistes olukordades on tavaelus kõneharjutuste kasutamine olnud lihtsam ja millistes olukordades keeruslisem.

 • Talgud. 14. mail toimusid EKÜ talgud Jõgeval, Kuberi talus. Osale 12 inimest

 • Kõneraviõhtu. 3. juulil toimus Tallinnas,  kohvikus Pööbel kõneraviõhtu. Osales 4 inimest. Arutati suviseid plaane ning tuletati meelde kõneharjutused.

 • Suvelaager. 28-30. juulil toimub EKÜ suvelaager. Selleks algasid juba ettevalmistused. Eesti Kogelejate Ühingu suvelaager 2023 Suvepäevade teemaks on Kuidas muuta enda mõtteviisi, hoida meel emotsioonidest tugevamana ja seeläbi hakata oma elus muutusi tegema? Tunnustatud koolitaja Leanika Järve (www.leprofit.ee) koolituse „11 sammu – 11 päeva“ eesmärk on aidata mineviku hirmudest lahti saada. Saame teada, kuidas luua endale igapäevane deklaratsioon, mis 11 päevaga toob ellu muutuse ja julguse unistada suuremalt.

Koolitusel räägiti kuida  kontrollida oma emotsioone ja suunata mõtteid õigesti. Kuidas arendada oskust teadlikult oma harjumusi muuta, toob igasse päeva paremad tulemused nii äris kui isiklikus elus ning see omakorda rahulolu. Kuidas õige mõtteviis, positiivsed emotsioonid ja hirmuvaba olek lubab meil luua palju suuremad eesmärgid.

Traditsiooniliselt kuulus suvelaagri kavva ka teatrietendus, tänavu Jõgeva Linna Teatri esituses „Leenane‘i kaunitar“, lavastaja Janek Varblas.

 • Noortevahetus. 12.august – 20.august 2023 toimus Hollandis Erasmus+ noortevahetus kogelevatele noortele vanuses 18-30 aastat. Projekt ühendab noori, kes kogelevad. Sellegipoolest ei keskenduta projektis kogelusele. Ükski noor, kes osaleb ei erine teistest, sest kogelemine on tavaline ning ühendav tegur. See keskkond lõi uue ning ainulaadset ühendamise  võimaluse. Kohale tuleid erinevatest Euroopa riikidest noored (Hispaania, Holland, Saksamaa, Itaalia, Soome, Rootsi, Eesti). Eestist võttis noortevahetusest osa võtta 5 noort. 

 • Kogeluse teadvustamise päev. 22. oktoober toimub Tartus kogeluse teadvustamise päeva tähistamine. Raekoja platsi pannakse üles telk, jagatakse linnarahvale kohvi ja teed ning räägitakse kogelusest. 

 • Erasmus+ levitamisüritus. 22. oktoober Kogeluse teadvustamise päeva raames toimub Erasmus+ projekti levitamisüritus. Tutvustatakse projekti tulemusi ning näidatakse valminud juhendmatrali noortele, kes kogelevad.

 • Talveseminar. Eesti kogelejate ühingu talveseminar toimub detsembris Viimsi hotellis, Tallinnas. 

2022. tegevused:

Podcast 

 1. veebruaril, 20. veebruaril ja 03. aprillil toimusid EKÜ podcasti salvestused. Podcasti nimi on Häälemanna ning arutati erinevate kogeluse teemade üle. Podcasti esimest osa saab kuulata siit: https://www.youtube.com/watch?v=8VHWPB4H3n0&t=11s ja teist osa saab kuulata siit: https://www.youtube.com/watch?v=XJ62rUDSdTM

Talgud 

07.05.2021 Toimusid talgud Kuberi talus. Osales 13 inimest

Filmiõhtu 

 1. aprillil 2022, kell 18.30 linastus Tartu kinos Elektriteatris John Gomezi film „When I Stutter“, eestikeelsete subtiitritega. 1 tund ja 7 minutit kestvale filmile järgnes lühike arutelu, kus Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) liikmed vastasid filmivaatamise jooksul kerkinud ja teemakohastele küsimustele. Üritus oli tasuta ja osales 63 inimest.

Täpsemalt saab filmi kohta lugeda: https://elektriteater.ee/filmid/when-i-stutter/ 

Lastelaagri koolitus ja lastelaager

 1. aprillil toimus esimene lastelaagri koosolek ja koolitus. Kohtuti Seikluspunkt OÜ lastelaagrite korraldajatega ning pandi paika lastelaagrite kava järgnevaks viieks aastaks. Osales 10 inimest.
 2. juunil toimus teine lastelaagri koosolek Tallinnas. Koosolekul pandi paika täpsemad lastelaagri tegevused. 
 3. – 28. august 2022 toimus Kuremaa Ujulas (http://www.kuremaaujula.ee/teenused), Jõgeva maakonnas juba kolmas laagrer lastele, kes kogelevad ja nende peredele. 

Lastele pakuti toredaid vabaaja tegevusi ja võimalust suhelda teiste omavanuste lastega, kes kogelevad. Oodatud olid lapsed vanuses 7-13 aastat ja nende pered. Mõnusas õhkkonnas toimusid erinevad mängud ja sai järves ujumas käia. Lapsevanemad said vahetada informatsiooni ja rääkida kogemustest, kuidas toetada last. Lastevanemate vestlust juhtis logopeed Päivi Kõiv.

Erasmus+ projekt

Eesti kogelejate ühing koostöös Hollandi, Itaalia ja Islandi kogelejate ühingutega osaleb 2021 – 2023 a. kestvas Erasmus+ projektis. Projekti eesmärgiks on luua noorte kogelejate jaoks hõlpsasti kasutatav veebitööriist, võimaldades leida tuge kogu maailmast, suheldes erinevate riikidega. Veebitööriist on kõigile kättesaadav ja tasuta. Kuna see tõlgitakse erinevatesse keeltesse, ei ole keel takistuseks. Veebitööriist sisaldab tõenduspõhist teavet kogelemise kohta ning iga inimene saab luua oma kausta, kus saab enda kogelust analüüsida ning osaleda arutelus foorumites.  Projekti sihtrühmaks on kogelejad (vanuses 16-30). Loodav veebitööriist asub stamily.org veebilehel. 

Projekti käigus toimus 2022 aastal kaks rahvusvahelist koosolekut – 26-27. veebruaril Tallinnas ja 8-9. oktoobril Sitsiilias.

Suvelaager

Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) suvepäevad toimusid 2022 aastal juba tuttavaks saanud kohas Pedjal juulikuu viimasel nädalavahetusel. Seekord oli suveseminari peaesinejaks iga osaleja! Üldteemal „Mis mind kõige tõhusamalt aitab“ saab igaüks mõelda ning teistele osalejatele õpetliku, silmaringi avardava ja inspireeriva sobivas vormis (lühi)ettekande pidada. Mis mind kõige paremini aitab kogelusega toime tulla? Mis kõige efektiivsemalt aitab kogelust juba eos vältida? Kuidas pingelisemates kõnesituatsioonides rahulikuks jääda? Mis mind parimal moel aitab üldse rõõmus ja terve olla? Mis aitab tulemuslikult tööd teha, töö- ja pereelu ühitada, aega oskuslikult planeerida, lõõgastuda ja korralikult puhata? Kuidas elada nõnda, et kaasinimeste ootused oleksid täidetud ning samal ajal ise rahul ja õnnelik? Et cetera – ja nii edasi.

Igaüks mõtles välja ja/või valis mõne aspekti või kitsama teema, mille kohta kaaslaagrilistele head nõu anti ning kuulajate mõtted võibolla isegi tavapärastelt radadelt kõrvale juhiti. 

Ettekande pidamine ei olnud sunduslik. Aga neil teemadel mõtete koondamine aitas ehk iseendal mõnes asjas paremale selgusele jõuda ning mõtete jagamine kaaslatega annab kahtlemata järjekordse hea ja vajaliku avaliku esinemise kogemuse. Lisaks oli kavas sportlik-seltskondlikud mängud – kohapeal on olemas jalgpalli- ja võrkpalliplats! – saunaõhtu(d) ning võeti ette ka põneva rattamatka ümbruskonna vaatamisväärsuste juurde. 

Noortevahetus Hollandis 

 1. juuli – 2. august 2022 toimus Erasmus+ noortevahetus kogelevatele noortele vanuses 18-30 aastat. Üritus toimus Hollandis. Osalesid 35 noort, kes kogelevad, erinevatest Euroopa riikidest (Hispaania, Holland, Portugal, Itaalia, Soome, Rootsi, Eesti). Eestist võttis noortevahetusest osa võtta 5 noort ja grupijuht. Nädala jooksul toimusid töötuad ja sotsialiseeruti teistega. 2022. a noortevahetuse videot saab vaadata siit:https://www.youtube.com/watch?v=CxuzNhFZDGo

Nordic seminar Soomes

Põhjamaade kogelejate seminar (Nordic Stuttering Seminar) toimus tänavu, nagu tavaliselt septembri esimesel nädalavahetusel, 2.-4. septembrini Soomes Tuusulas. Teemaks oli kogelus ja sõprus “Celebrate Your Stutterships”. Kõige kohta täpsemalt vaata: https://www.ankytys.fi/nordic2022/ . Eestist osales Põhjamaade kogelejate seminaril 7 inimest.

 1. aastal võõrustas Nordic Seminari esmakordselt Eesti kogelejate ühing, kahel viimasel aastal on koroonapandeemia tõttu seminar veebikeskkonnas toimunud.

PA-PA-PARIM SUVI VÕI LAPSEPÕLVETRAUMA

 1. augustil 2022 ilmus Õhtulehes lugu, kus Eesti kogelejate ühingu liikmed kommenteerisid Lidl reklaami. Hiljuti käis sotsiaalmeedias tuline arutelu Lidli poeketi reklaami üle – mõni laulis rõõmsalt kaasa, mõni kirjutas lausa politseisse, et reklaam süvendab tema suitsiidseid mõtteid. Nüüdseks on kampaania läbi, kuid meelde jäi see inimestele väga teravalt. Liiatigi võis „pa-pa-parima suve” pidev korrutamine mõjuda hävitavalt kogelejate enesekindlusele ja heaolule ning kaudselt põhjustada koolikiusamist.

22.oktoober -Kogeluse teadlikustamise päeva viktoriin. Auhindadega!

Rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva tähistati 22. oktoobril viktoriiniga. Osalejad said vastata kolmele lihtsale küsimusele ja võita auhind!

(kaks piletit filmile „Kalev“, sõiduauto rent nädalavahetuseks, tasuta osalemine Eesti Kogelejate Ühingu talveseminaril 9.-11. detsembrini Pärnu SPAs). 

KÜSIMUSED

 1. Mitu protsenti täiskasvanud inimestest – nii Eestis kui maailmas tervikuna – keskmiselt kogeleb?
 2. Millises riigis olid Teise maailmasõja ajal nii riigipea kui valitsusjuht kogelejad?
 3. Kumb organisatsioon asutati varem, kas International Stuttering Association või Eesti Kogelejate Ühing?

Viktoriini küsimustele sai vastata siin: https://forms.gle/GCGsepp7jYmYnacv6

Rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva 22. oktoobril tähistatakse alates 1998. aastast katusorganisatsiooni International Stuttering Association eestvõttel. Tänavuse päeva teemaga „Olla nähtud ja kuuldud“ seoses on rahvusvaheline kogelejate kogukond võtnud vastu deklaratsiooni õigusest kogeleda.

„Kogelevaid inimesi tuleb aktsepteerida kogelevatena. Võime, aga ei pruugi leida tuge, et kõnelda sujuvalt või kogeleda vähem. See on meie õigus. Ei ole mõistlik eeldada ega nõuda, et me räägiksime ladusalt. Me kogeleme.“ Deklaratsioon lõpeb kokkuvõttega: „Meil on õigus rääkida nii, nagu me seda teeme.“  #righttostutter 

Talveseminar

Eesti kogelejate ühingu talveseminar tuleb 9.-11. detsembrini Pärnu Tervise SPAs (Seedris tn 6). Kuna seminari sisupoole ettevalmistus on veel pooleli, siis peateemat hetkel öelda ei saa, kuid vähemalt aeg on kindel ja SPAs lõõgastusvõimalus on kindel. Ka kõik muu on sama mis eelmiste aastate talveseminaridel. 

2021. aasta

Kõneraviõhtud toimusid 8. korral:

18.01.2021 – Skype. Osales 7 inimest

23.03.2021 – Skype. Osales 5 inimest

27.04.2021 – mängiti disc golfi ja harjutati avalikku esinemist. Osales 7 inimest 

01.05.2021 Toimusid talgud Kuberi talus. Osales 6 inimest

03.06.2021 – vestlusring Telliskivis. Osales 9 inimest

04,09,2021 – discgolf ja vestlusring. Osales 12 inimest

Kaks kohtumist Tartus – osales mõlemal 4 inimest

Suvepäevad

23.-25. juuli 2021 toimus Eesti Kogelejate Ühingu suvelaager, Kesk-Eesti, Jõgevamaa, Jõgeva vald, Pedja küla, Kuberi talus.

Seekord oli teemaks ärksameelsus ja kogelus.

Ärksameelsust (Mindfulness) on kogeluse teraapias ja kogeluse aktsepteerimisel kasutatud viimasel ajal aktiivselt. Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) suvelaagris uuriti, mida ärksameelsus endast kujutab ning kasutati seda enda peal erinevates töötubades. Töötubasid viisid läbi EKÜ liikmed ja Tartu Ülikooli Logopeedia tudengid. Osales 22 inimest.

Lastelaager

 1. – 29. august 2021 toimus Eesti Kogelejate Ühingu lastelaager

Lastele pakuti toredaid vabaaja tegevusi ja võimalust suhelda teiste omavanuste lastega, kes kogelevad. Oodatud olid lapsed vanuses 7-13 aastat ja nende vanemad. Mõnusas õhkkonnas toimusid erinevad mängud. Lapsevanemad said vahetada informatsiooni ja rääkida kogemustest, kuidas toetada last.

Ööbimine ja toitlustus toimus Kuremaa ujulas.

Laagri tegevusi juhendasid logopeed Maret Jahu ja Eesti Kogelejate Ühingu vabatahtlikud.

Nordic seminar tähistamine

Põhjamaade kogeluse seminar ehk Nordic Seminar toimus laupäeval 4.sept, läbi Zoomi. Üritus oli tasuta. https://stamning.se/nordic2021/…

Peale online seminari said EKÜ liikmed kokku ja arutasid seminaril räägitut.

Osales 9 inimest

Kogeluse teadvustamise päev

 1. oktoobril 2021 kell 17.30 – 19.00 korraldas Eesti Kogelejate Ühing noorsootöötajatele ja kõigile huvilistele kinos Sõprus koolituse ja tutvustas juhendmaterjali „Kuidas töötada noortega, kes kogelevad, ja kuidas neid toetada“. 

Tutvustavat videot saate vaadata siit:

Juhendmaterjaliga saate tutvuda siin: https://stamily.org/courses/nt/ 

Peale koolitust kell 19.00 algas tasuta kinoseanss kõigile. Näidati John Gomezi filmi „WHEN I STUTTER“. Filmi on inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega. Film kestab 1 tund ja 7 minutit ning filmile järgnev lühike arutelu. Filmi kohta täpsemalt saate lugeda siit: https://kinosoprus.ee/et/movie/kogeluse-teadlikustamise-filmiohtu-when-i-stutter 

ETV saates Terevisioonis rääkis EKÜ liige Hardi Sigus kogelusest https://etv.err.ee/1608363351/terevisioon alates 00:14:08

Ringvaade saates rääkisid EKÜ liikmed Lea Rannu ja Kristjan Tõnismäe kogelusest  https://etv.err.ee/1608363396/ringvaade alates 22.37

Osales 30 inimest

Arenguseminar

1-2. oktoober 2021 toimus Eesti Kogelejate Ühingu Arenguseminar,

Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu, Meresuu SPA

Arenguseminari eesmärgiks oli määratleda ja kirja panna ühingu tähtsamad strateegilised suunad järgnevaks kolmeks aastaks koos tegevuskavade ja vastutavate isikute määramisega.

Läbi arenguseminari ja nõustamiste paranevad ühingu juhatuse ja aktiivgrupi liikmete juhtimisalased oskused strateegilise planeerimise valdkonnas, tänu millele paraneb Eesti Kogelejate Ühingu üldine võimekus ja professionaalsus, sh ühingu sihtgrupiga tegelemisel.

2020. aasta

Kõneraviõhtud toimusid:

6. jaanuar

11. veebruar

9. märts

9. aprill

27. aprill

17. mai

6. august

30. august

31.10.2019 – 31.05.2020 osales Eesti Kogelejate Ühing MTÜ koostöös Koneravi.ee ja Innovega projektis  Kogeluse harjutusvara Kõneravi.ee platvormil. Töötati välja digitaalsed kõneharjutused noortele, kes kogelevad. Harjutused on kõigile kättesaadavad tasuta ning asuvad aadressil: koneravi.ee Projekti maksumus oli 35 290 eur. 

 1. – 28. juunini 2020 toimus laager lastele, kes kogelevad ja nende peredele. Laager toimus Willem Madise Villas. Lastele pakuti toredaid vabaaja tegevusi ja võimalust suhelda teiste omavanuste lastega, kes kogelevad. Mõnusas õhkkonnas toimusid suhtlemismängud, teatemängud, samuti sai mängida jalgpalli, võrkpalli, korvpalli. Lapsevanemad said vahetada informatsiooni ja rääkida kogemustest, kuidas toetada last. Laagri tegevusi juhendasid logopeedid Maret Jahu ja Helena Oselin ning Eesti Kogelejate Ühingu vabatahtlikud.

2019. aasta

EKÜ kõneraviõhtud toimusid ka 2019. aastal. Sellel aastal olid uued läbiviijad Aimur-Jaan Keskel, Raido Luik, Joanna-Maria Tamm.

Kohtuti kokku üheksal korral. Tuletati meelde kõnetehnikad ja kasutati neid omavahel omavahelises vestlustes igapäevalistel teemadel. Paljudele on kõnetehnikad juba tuttavad, kuid nende kasutamine igapäevakõnes pole alati lihtne. Kõneraviõhtul sain neid harjutada pingevabas õhkkonnas.

Juunil 2019 toimus Tartus Eesti Kogelejate Ühingu MTÜ eneseabigrupi kokkusaamine, kus osalesid ka Tartu Ülikooli logopeediaeriala tudengid. Kui logopeedid tegelevad enamasti kõneraviga, siis eneseabigrupi eesmärgiks on kogelevate inimeste enesekindluse, aktsepteerimise ja motiveerituse tõstmine.

Üritusel osalesed logopeedia eriala üliõpilased ja Eesti Kogelejate Ühingu liikmed. Päevakava oli üles ehitatud suhtlemissituatsioonide hierarhiat silmas pidades: kõigepealt tutvustusring, siis avalik esinemine väikestes gruppides ning lõpuks tänaval võõraste inimeste käest küsimuste küsimine tahtlikult kogeledes. Tahtlik kogelemine on enamik inimestele, eriti kogelejatele, väga hirmuäratav kogemus. Tahtlikult kogeledes eksponeeritakse end küljest, mida enamasti proovitakse varjata. Üllataval kombel said sellega hakkama ka inimesed, kes päeva alguses konstateerisid, et nemad seda kindlasti ei tee. Kõiki harjutusi (ka tahtlikku kogelust) tegid grupis kaasa logopeedia eriala tudengid, mis lõi meeldiva, tööka ja toetava keskkonna. Päevast oli kin dlasti kasu nii kogelejatele kui ka logopeedia eriala tudengitele ning ürituselt lahkuti enesekindlamana, rõõmsamana ja motiveeritumana. Tulevikus on plaanis sarnaseid üritusi veel läbi viia ja kaasata logopeedia eriala tudengeid Eesti Kogelejate Ühingu tegemistesse.

Noored kogelevad inimesed Hollandit vallutamas!

Augustis 2019 toimus Hollandis, väikeses Lemele külas kuue Euroopa riigi noorte kohtumine. Tegemist oli Erasmus+ kultuurivahetusprogrammiga, seekord ühe eripäraga: kõik 38 osalejat kogelesid.

Eestist osales noortevahetuses viis noort ja üks grupijuht. Kohtumise organiseerisid noored, kes kogelevad, ise: suhtlesid laagrisse tulijatega, panid kokku ürituse kava ja viisid läbi töötubasid.

Rohkem infot: Noortekohtumine 2019

Kogelejate Ühingu Suvelaager

Suvelaager toimus Kesk-Eestis, Jõgevamaal, Jõgeva vald, Pedja küla, Kuberi talus. Selle suvekohtumise kandvaks teemaks oli jutuvestmise koolitus-töötuba, mida viis läbi tuntud lugude jutustaja Piret Päär Viljandist. Lisaks külastati Palamuse muuseumi, kus valmis eelmisel aastal uus peamaja ja Palamuse veskit, kus tehti puntratantsu. Programmist ei puudunud ka sotsialiseerumine, kõneharjutused ning meelelahutuslikud ja sportlikud mängud, nagu Angry Birdsi hoki, jalgpall, võrkpall jne.

Lastelaager

Lastele toimus ühepäevane laager/kokkusaamine Tallinna Loomaaias. Kohal olid ka lapsevanemad. Samal ajal kui lapsed käisid loomadega tutvumas ja suhtlesid üksteistega, toimus lapsevanematele aruteluring, mida viisid läbi logopeed Maret Jahu ja EKÜ liige Hardi Sigus.

Tallinna Televisioon

Veebruaris toimus Tallinna Televisioonis saada Elagu Eesti, kus osalesid EKÜ liikmed.

Terviseraadio

Meie ühingu juhatuse liige Raul Isotamm oli kutsutud Terviseraadiosse rääkima kogelusest ja sellest kuidas sellega toime tulla. Saatejuhiks oli Katrin Karisma Krumm. Saade on järelkuulatav lingil: Terviseraadio

Vikerraadio

 1. oktoobril peeti rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva. Sel puhul rääkis Vikerraadios kell 10.05 saates „Huvitaja“ ühingu juhatuse liige Hardi Sigus. Juttu tuli kolm aastat tagasi välja antud ning äsja raamatupoodides taas müügile jõudnud lasteraamatust “Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu?”. Intervjuu on hiljem ka järelkuulatav: Huvitaja.

EKÜ talvelaager

Talvelaager toimus detsembris 2019. Kolmel päeval tegeleti kõnehajutuste, avaliku esinemise, näitlemise ja sotsialiseerumisega.

Eesti Kogelejate Ühing MTÜ koostöös Hollandi ja Islandi ühingutega osaleb 2019. ja 2020. a Erasmus+ programmis. Koos töötatakse välja internetipõhine juhendmaterjal noorsootöötajatele, et nad paremini oskaksid töötada ja vajadusel toetada noori, kes kogelevad.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

Tihe vestlus käis ka EKÜ Facebooki grupis, arutati ürituste organiseerimise ja üldiste kogelust puudutavate teemade üle. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

 1. aastal maksti töötasusid kokku 437 eur, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras. 

2018. aasta

 1. a elluviidud tegevused:

EKÜ kõneraviõhtud toimusid ka 2018. aastal. Sellel aastal olid uued läbiviijad Aimur-Jaan Keskel, Raido Luik ja Joanna-Maria Tamm.

Kohtuti kokku seitsmel korral. Tuletati meelde kõnetehnikad ja kasutati neid omavahel omavahelises vestlustes igapäevalistel teemadel. Paljudele on kõnetehnikad juba tuttavad, kuid nende kasutamine igapäevakõnes pole alati lihtne. Kõneraviõhtul sain neid harjutada pingevabas õhkkonnas.

Mais 2018 avaldas EKÜ Aimur-Jaan Keskel raamatu noorte elust ja toimetulekust enesekindlust mõjutava kõnedefektiga. Raamatus “Viirastus ja viis naist” on 15 lühijuttu ja luuletust, mis moodustavad terviku ja räägivad noorte elust. Teemadeks on kohtingud, iseseisva elu alustamine tudengieas ja positiivne toimetulek enesekindlust mõjutava kõnedefektiga. Raamatus räägib autor endast.

“Käisin raamatust rääkimas eile Ring FM hommikuprogrammis. Kuigi minu kõne on tänu kõneravile ja tööle iseendaga juba päris hea, oli raadio otse-eeter minu jaoks katsumus. Sellegipoolest õnnestus kõik väga hästi ja kõne oli sujuv. Soovi korral võite ise kuulata, Raamatust” ütles raamatu autor Aimur-Jaan Keskel.

 1. juunil 2018 toimus Tartus Eesti Kogelejate Ühingu MTÜ eneseabigrupi kokkusaamine, kus osalesid ka Tartu Ülikooli logopeediaeriala tudengid. Kui logopeedid tegelevad enamasti kõneraviga, siis eneseabigrupi eesmärgiks on kogelevate inimeste enesekindluse, aktsepteerimise ja motiveerituse tõstmine.

Üritusel osalesed kaheksa logopeedia eriala tudengit ning 13 Eesti Kogelejate Ühingu liiget. Päevakava oli üles ehitatud suhtlemissituatsioonide hierarhiat silmas pidades: kõigepealt tutvustutusring, siis avalik esinemine väikestes gruppides ning lõpuks tänaval võõraste inimeste käest küsimuste küsimine tahtlikult kogeledes. Tahtlik kogelemine on enamik inimestele, eriti kogelejatele, väga hirmuäratav kogemus. Tahtlikult kogeledes eksponeeritakse end küljest, mida enamasti proovitakse varjata. Üllataval kombel said sellega hakkama ka inimesed, kes päeva alguses konstateerisid, et nemad seda kindlasti ei tee. Kõiki harjutusi (ka tahtlikku kogelust) tegid grupis kaasa logopeedia eriala tudengid, mis lõi meeldiva, tööka ja toetava keskkonna. Päevast oli kindlasti kasu nii kogelejatele kui ka logopeedia eriala tudengitele ning ürituselt lahkuti enesekindlamana, rõõmsamana ja motiveeritumana. Tulevikus on plaanis sarnaseid üritusi veel läbi viia ja kaasata logopeedia eriala tudengeid Eesti Kogelejate Ühingu tegemistesse.

Noored kogelevad inimesed Itaaliat vallutamas!

 1. juunist kuni 8. juulini 2018 toimus Itaalias, väikeses Levice mägikülas kaheksa Euroopa riigi noorte kohtumine. Tegemist oli Erasmus+ kultuurivahetusprogrammiga, seekord ühe eripäraga: kõik 40 osalejat kogelesid. Levice küla, kus Wikipedia andmetel elab 242 inimest, oli hetkega muutunud – igal nurgal võis kuulda kordusi ja mõnes kangivahes isegi blokke.

Eestist osales noortevahetuses neli noort ja üks grupijuht. Kohtumise organiseerisid noored, kes kogelevad, ise. Nad suhtlesid laagrisse tulijatega, panid kokku ürituse kava ja viisid läbi töötubasid.

Rohkem infot: Youth exchange

Kogelejate Ühingu Suvelaager 13.-15. juuli 2018.

Suvelaager võttis aset seekord Kesk-Eestis, Jõgevamaal, Pedja külas, Kuberi talus. Kuna septembri algul toimus EKÜ sügislaager ja Põhjamaade Kogelejate Seminar esmakordselt Eestis, tuli tänavune suvelaager veidi tagasihoidlikum. 2-5 kohalistes tubades oli ruumi 18-le inimesele. Kes soovis privaatsemat majutust, võttis ise telgi kaasa. Telkida sai õunapuuaias, põllul ja metsa all 🙂

Suvelaagris pühendati osa aega ettevalmistusteks Põhjamaade Kogelejate Seminariks: harjutati avalikku esinemist ning räägiti läbi mõned korralduslikud üksikasjad, et Põhjamaade kogelejaid väärikalt ja meeldejäävalt vastu võtta. Ei puudunud ka muud suvelaagrites juba traditsioonideks saanud tegevused.

Lisaks oli võimalus kahel õhtul külastada Jõgeva Linna Teatri suveetendust Pedja meiereis „Piimamees Tevje“.

Avaliku esinemise ja näitlejameisterlikkuse poole pealt andis nõu ja juhendas Jõgeva Linna Teatri juht, lavastaja ja näitleja Janek Varblas.

Sügislaager / Põhjamaade kogelejate seminar toimus 31. august 2018 – 2. september 2018 Tallinnas, Viimsi SPA. Üritusest võttis osa 50 inimest põhjamaadest ja 25 EKÜ liiget. 2.-5. septembrini toimus ka Ekskursioon Ida- ja Kesk-Eestisse, marsruudil Tallinn – Narva – Tartu – Tallinn. Ettevalmistusi alustati juba 2016. aastal ja selles osales väga palju EKÜ liikmeid.

Rohkem infor: Nordic meetings

Kogelus Maatrixi saates 22. oktoober kell 21.15. Ülemaailmsel kogeluse teadlikustamise päeval, 22. oktoobril, läks Tallinna Televisioonis eetrisse saade Maatriks, milles räägiti vestlusringis kogelusest. Saadet juhtis EKÜ liige Marek Vilipuu. Vestlusringis olid logopeed Külli Roht, meie ühingu liikmed Raul Isotamm ja Ainur-Jaan Keskel. Räägiti eelkõige isiklikest kogemustest ja mõtiskleti põhjuste üle. Saadet saab kordusest vaadata allolevalt playerilt. Head vaatamist!

http://kogelus.ee/ttv-s-maatrixi-saates-raagiti-kogelusest/

Eesti Kogelejate Ühing 2018. a. majandusaasta aruanne

EKÜ talvelaager / jõuluõhtu toimus 21. detsembril 2018. Kuna sügislaager oli 2018 aastal väga suurejooneline, toimus talvelaager väiksemas mahus. Tänati Nordic Meetingu korraldajaid ja abilisi ning tulevaste ürituste organiseerimisele kaasaaitajaid. Toimus õdus jõuluõhtusöök. Võeti kokku lõppev aasta ja räägiti järgmise aasta plaanidest.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

Tihe vestlus käis ka EKÜ Facebooki grupis, arutati ürituste organiseerimise ja üldiste kogelust puudutavate teemade üle. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

 1. aastal ühingus töötasusid ei makstud, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.

2016. aasta

2016. aastal toimus kokku 10 kõneravipäeva – 7 Tallinnas ja 3 Tartus. Iga kõneravipäev on alanud aeglase ja sujuva kõne tehnikate meeldetuletamise ja harjutamisega. Seejärel on kohalolijad teinud ettekandeid, kasutades kõnetehnikaid. On arutatud erinevaid päevaprobleeme – eesmärgiks ikka harjutatud kõnetehnikate säilitamine igapäevakõnes. Ühingu uutele liikmetele on mõistagi tutvustatud ühingu senist tegevust. Olulisel kohal on kogelusega seonduvate positiivsete ja negatiivsete kogemuste vahetamine ning analüüsimine ja lahenduste otsimine.

2016 6. – 10. juulil osalesid 7 EKÜ liiget USA-s, Atlantas 33ndal ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil. Kohal oli üle 800 inimese eri riikidest üle maailma, toimus palju seminare ja töötubasid, ning erinevaid koosolemisi.

Suvekursusel osales 2016. a rekordarv inimesi – 35. Teatavasti on kogelevate inimeste jaoks keeruline just kõnetehnikate rakendamine igapäevases elus. Kolme päeva jooksul said ühingu liikmed aktiivselt suhelda. Tavaliselt on paljudele sellises suuremas seltskonnas rääkimine väga keeruline, ning teiste kogelejatega on väga hea harjutada kõnetehnikaid ja lihvida suhlemisoskusi. Suvekursus toimus kolmel päeval – esimesel päeval külastati C.R. Jakobsoni talumuuseumi ja tegeleti kõneharjutustega. Samuti andsid ühingu liikmed, kes olid käinud ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil Ameerika Ühendriikides, ülevaate toimunust. Teine päev algas jooga praktiseerimisega, ning toimus koolitus  “Argumenteeritud arutlus”. Kolmandal päeval toimus Hollandi kogelejate ühingu liikme Misty Van de Mortel tutvustus Hollandi Kogelejate Ühingu tegemistest, millele järgnes ajurünnak EKÜ järgnevate tegevuste osas. Lõpetuseks külastati veel Järvakandi Klaasimuuseumi.

Talvekursusel osales 35 inimest. Esimesel päeval toimus koosolek, kus arutati päevakajalisi teemasid ja tutvustati EKÜ poolt välja antud esimest kogeluse alast lasteraamatut “Ke-ke-kes teeb U-u-uhuu?”. Teisel päeval toimus Maie Kreegipuu poolt läbiviidud koolitus “Enesekehtestamine”. Väga põhjalikult õpiti alguses tundma enesekehtestamisega seotud teooriat ning koolituse lõppedes praktiseeriti erinevaid kehestamise võtteid. Kolmandal päeval toimus ajurünnak ja koosolek uue projekti teemal (Kodanikuühenduse sihtkapilati projekt “Vabaühenduste arenguhüppe taotlsuvoor”).

2015. aasta

2015. aastal toimus kokku 21 kõneravipäeva Tallinnas ja 7 kõneravipäeva Tartus.

EKÜ liige Raul Lend rääkis 29. märtsil Vikerraadios kogelusest.

17-19. juuli 2015 toimus 3 päevane intensiivne suvine kõneravikursus Algallikal. Kokku osales 29 inimest. Kolme päeva jooksul harjutati intensiivselt kõnetehnikaid ja lihviti sotsiaalseid oskusi. Lektor Silja Sirge viis läbi koolituse „naeruteraapiast“. Samuti toimus fotojaht ning külastati kohalikke vaatamismväärsusi.

13. august. 2015 kell 20.15 rääkisid Tallinna TV saates „Täna+suvel“ ühinguliikmed Raul Isotamm ja Hardi Sigus kogelusest ja Augustikoolitusest(klipp alates 15:20):

19-23 august 2015.a. Toimus EKÜ augustikoolitus Pesarimajas. Sujuva kõnetehnika harjutamise kõrvalt pöörati tähelepanu tööhõivega seotud teemadele. Tutvustati Töötukassa teenuseid, Töötukassa juhtivkonsultant Ruth Laose käest sai mõistagi kõike teemakohast küsida. Kõne all oli ka Töövõimereformi hetkeseis. Toimus stressijuhtimise kiirkoolitus, Raul Isotamm rääkis digiajastu minevikust, olevikust ja tulevikust ning digiajastu terviseriskidest. Huvitav oli kindlasti Anu Rohtla juhendatav keraamika õpituba.

September – november 2015 toimus Kognitiiv-käitumuslik grupiteraapia, mille viis läbi Eesti Kogelejate Ühing koostöös Kaare ja Pruul psühhoteraapiapraksisega. Tegemist oli spetsiaalselt kogelevatele inimestele mõeldud kognitiiv-käitumusliku grupiteraapiaga. Teraapiaseanssidel arutati läbi konkreetseid olukordi, mil inimene end kas emotsionaalselt halvasti tundis või käitus viisil, millega ta ise rahule ei jäänud. Osalejad jäid teraapiaga väga rahule, ning tulevikus on plaanis korraldada veel sarnaseid teraapiaid ka muudes Eesti linnades.

22. oktoobril 2015.a. tähistati Rahvusvahelist kogeluse teadvustamise päeva. Selle päeva puhul korraldati Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste kojas infopäev, kus võisid osaleda kõik keda kogelus otseselt või kaudselt puudutab. Meediakajastus: intervjuu Tallinna TV poolt Raul Isotamme ja logopeed Maret Jahuga(klipp nähtav alates 11:20):

Raadio 2 `s Helle Rudi saates andis kogeluse teemal intervjuu Raul Lend.

https://soundcloud.com/raadio2/stuudios-on-helle-rudi-221015-raul-lend-kogeluse-teadlikustamise-paev

Kajastus EPI Koja veebis: http://www.epikoda.ee/22-oktoobril-peetakse-kogeluse-teadlikustamise-paeva/

EKÜ Talvelaager 2015 toimus 27. november – 29. november Värska SPA Sanatooriumis. Näitleja meisterlikkuse töötuba viis läbi Janek Varblas, Palamuse muuseumi arendusjuht ja Jõgeva linnateatri näitleja. Rollikõne tehnikaid viis läbi logopeed Külli Roht. Osaleti ka Pikalombi metsamatkal ja tutvuti Setode tavadega, külastati Seto Talumuuseumit. Programmi kuulus veel Paduvere Talumuuseumi ja Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi külastus. Kogu talvelaagrist oli osalejatel väga positiivsed emotsioonid ning laager oli igati kasulik ja sisutihe. Esmakordselt korraldati laagrit paralleelselt kahele töögrupile, kummalgi oma juhendaja.

INFOVOLDIKUTE JAGAMINE:

Tallinna Haridusamet jagas voldikuid 130 lasteaeda – 4 voldikut igasse lasteaeda kokku 520 lastevoldikut ja 60 kooli – igasse kooli 5 voldikut kokku 300 noortevoldikut.

Tallinna Haridus- ja Teadusministeerium jagas infovoldikuid 40-le riiklikule gümnaasiumile ja koolile – igasse kooli 7 voldikut kokku 280 noortevoldikut. Eesti Logopeedide Ühingu vanem Aaron Nursile 200 noortevoldikut ja 200 lastevoldikut. Jagatud infovoldikuid paljudess Eesti Linna- ja Maavalitsustesse ja perearstikeskustesse.

2014. aasta

2014. aastal toimus Tallinnas 13. kõneravipäeva.

11- 13. juuli 2014. a toimus Põlvamaal Pinnamäe Puhkekülas traditsiooniline suvelaager. Koolitajaks oli Paul Brocklehurst Inglismaalt. Tema läbiviidud intensiivse teraapia märksõnadeks olid isikliku tähelepanu oskuslik juhtimine ning kogeluse varjatud tugevuste esiletõstmine. Kõne all olid teised välismaal kasutatavad kõneteraapiad. Lisaks kõneravile oli tähtsal kohal ka osalejate omavaheline sotsiaalne suhtlemine ja kogemuste vahetamine.

28 – 30. november 2014. a Kubijal traditsiooniline talvelaager, koolitajaks Eesti üks parim logopeed kogeluse alal Helena Oselin. Kuigi koosoldud kolm päeva oli intensiivse kõneteraapia jaoks lühike aeg, andis optimaalne ajakasutus ja koosolemisest tekkinud sünergia osalejate kogeluse vähendamisel väga häid tulemusi. Kõnevilumuste harjutamiseks tehti rollimänge, samuti oli kavas psühhodraama.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi korral kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

Tihe vestlus käis ka EKÜ Facebooki grupis, arutati ürituste organiseerimise ja üldiste kogelust puudutavate teemade üle. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

2012. aasta

Ühingu suvepäevad toimusid 13.-15. juulini Kõrveküla puhkekeskuses. Osalejaid oli 20, neist pooled tulid kohale jalgratastel.

Õppejõud Mikk Kasesalk õpetas oma seminaril teoreetiliselt ja praktiliselt, kuidas tööintervjuul edukalt toime tulla. Hardi Sigus juhendas lühikest intensiivset kõneravikursust. (Ehkki algselt oli planeeritud suvekursuse sisuks draamaõpe, otsustati EKÜ liikmete soovil see asendada paljudele väga vajaliku tööintervjuu temaatikaga, kuna draamaõpet on EKÜ liikmed saanud eelmiste aastate kursustel.)

Kogelejad said omavahel sundimatult suhelda ning ka sporti teha ja lõõgastuda. Osalejad jäid suvelaagriga väga rahule. Tõrvatilgaks meepütis oli vaid Kõrveküla puhkekeskuse pererahva külalislahkusetu ja halvustav suhtumine ning ohtlik rõdupiireteta majutushoone, mistõttu EKÜ ei soovita teistel organisatsioonidel selles kohas üritusi korraldada.

Regulaarselt on toiminud pühapäevased kõneravipäevad meie Toompuiestee ruumis. Meenutame kõnetehnikaid, harjutame ettekannete pidamist, arutame kõigile huvipakkuvaid probleeme, toetame üksteist ning anname nõu, kuidas erinevates kõnesituatsioonides edukalt toime tulla. On tehtud ka ajurünnakuid EKÜ edasiste tegevussuundade ja konkreetsete ettevõtmiste suhtes.

EKÜ suvelaagrit ja kõneravipäevi toetab rahaliselt Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Ka ühingupoolsel omaosalusel on tähtis roll projektide elluviimisel.

Septembris võtsid neli EKÜ liiget osa Norras Hamaris toimunud igasügisesest Nordic Meetingust, kuhu tulevad kokku kogelejad viiest põhjamaast (Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Islandilt). Seekordseks ettekannete peateemaks oli eneseabi grupi moodustamine ja selle tegevuse arendamine. Osavõtjatele korraldati ka hariv ekskursioon Norra kultuuriloosse. Loomulikult oli põnev seniste ja uute tuttavate-kogelejatega suhelda. Taas oli kõneaineks, et tulevikus võiks Nordic Meetingu korraldajamaade ringi kaasata ka Eesti.

2011. aasta

Eesti Kogelejate Ühingus (EKÜ) oli 2011. aastal 140 liiget.

Igasuvine kõneravilaager korraldati sel aastal 12. – 14. augustini Prangli saarel. Intensiivsel kõneravil osales 21 inimest. Seekord pandi rõhku kõnetehnika kasutamisele, säilitades sealjuures emotsionaalsust. Kogeluse tekkides hakkab kogeleja sageli väga vaikselt ja monotoonselt rääkima – selle ennetamiseks harjutati näitemängu ja korraldati tõsine väitlusring. Intensiivkursust juhendas Hardi Sigus, teda assisteeris Tiina Loorand.

Traditsiooniline talvine kõneraviseminar peeti 10.–11. detsembrini Tallinnas, sellest võttis osa 19 inimest. Seminari esimesel päeval harjutati väitlemist, kasutades seejuures kõnetehnikaid. Tavaliselt situatsiooni, kus on vaja väidelda või emotsionaalselt rääkida, kiputakse unustama kõnetehnikate kasutamine. Turvalises keskkonnas ja kaaslaste survel on lihtsam sellele tähelepanu pöörata. Väitlust viis läbi Marko Marastu. Seminari teisel päeval harjutati avalikku esinemist. Koolituse viis läbi Raul Isotamm. Korrati üle põhilised avaliku esinemise aspektid ning iga osaleja sai kaks korda avalikku esinemist ise proovida. Esinemisi ka filmiti ning saadeti osalejatele, kes saavad juba iseseisvalt oma esinemist analüüsida.

Kuuel korral toimusid EKÜ ruumis Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Tallinnas kogelejate eneseabigrupi kokkusaamised. Harjutati kõnetehnikaid, peeti ettekandeid, toetati üksteist, jagati kogemusi ja informatsiooni jne. Kõnetehnikad ei tööta hästi kui neid harjutada vaid paar korda aastas. Selleks on vaja igakuiseid kokkusaamisi, kus korratakse üle tehnikad ja motiveeritakse üksteist. Mai kuus toimus ühe eneseabigrupi raames väitluskoolitus. Koolituse viis läbi Margo Loor. Õpiti selgeks põhilised väitlusreeglid ning peeti maha üks väitlusformaadi reeglitele vastav väitlus. Väitlemisoskus on kogelejatel tavaliselt halvasti arenenud, seepärast on selline koolitus väga vajalik ning väitlusi peetakse edaspidi regulaarselt eneseabigrupi kokkusaamistel.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

EKÜ tegevus 2011. aastal kuulus projekti “Kkk…ko-kogelejate kõneravikursused” (leping 12.1-5/2020.28) alla. Projekti rahastas Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Lisaks kasutati projektide elluviimisel omaosalust.

EKÜ esimesteks koostööpartneriteks on mõistagi Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Fond. Kirjalikke koostöölepinguid muude organisatsioonidega EKÜl pole, kuid väiksemagi võimaluse korral ollakse valmis tegema koostööd paljude eri valdkondade institutsioonidega. 2011. a tehti koostööd Eesti Väitlusseltsiga, üritusi viisid läbi ja koolitasid Hardi Sigus, Raul Isotamm, Marko Marastu, Tiina Loorand.

2011. aastal leidis aset kolm ametlikku kohtumist välisriikide kogelejate organisatsioonide juhtide ja liikmetega.

Veebruaris käisid kuus EKÜ liiget Iirimaal Dublinis, kus kohtusid sealse kogelejate ühingu esindajatega. Vahetati kogemusi ja ideid edaspidiseks koostööks. Ühtlasi harjutati võõrkeelses keskkonnas karastumist ja eksponeerimist, mis on kõneteraapia olulised osad.

Juulis osalesid kolm EKÜ liiget Hollandis Euroopamaade rahvuslike kogelejate organisatsioonide katusassotsiatsiooni korraldatud nädalasel noortekohtumisel. Selle kokkusaamise eesmärgiks on tihendada otsekontakte Euroopa noorte kogelejate vahel ning motiveerida neid osalema oma rahvusliku ühingu juhtimistöös.

Septembris võtsid neli EKÜ liiget osa Helsingis toimunud Põhjamaade Seminarist. Suheldi Põhjamaade kogelejatega ja tutvustati neile EKÜ tegevust. Alustati ka lobbytööd, et tulevikus võiks aastakümnete pikkuse traditsiooniga Põhjamaade Seminar, mida seni on peetud kordamööda viies Põhjala riigis, toimuda ka Eestis.

Kavandamisel on uued ühisüritused, mis oleksid nii Eesti kui Soome ühingu liikmete jaoks senistest atraktiivsemad.

Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

2010. aasta

Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) jaoks möödus 2010. aasta plaanipäraselt. EKÜs on 138 liiget.

Igasuvine kõneravilaager korraldati sel aastal 30. juulist 1. augustini Prangli saarel. Intensiivsel kõneravil osales 13 inimest. Seekord pandi rõhku tahtlikule kogelusele ning kõnetehnikaid kasutades kogelusest ülesaamisele. Harjutati ka emotsionaalset rääkimist. Kogeluse tekkides hakkab kogeleja sageli väga vaikselt ja monotoonselt rääkima – selle ennetamiseks harjutati näitemängu ja korraldati tõsine väitlusring. Intensiivkursust juhendas Hardi Sigus, teda assisteeris Tiina Loorand.

Traditsiooniline talvine kõneraviseminar peeti 11.–12. detsembrini Pärnus, sellest võttis osa 22 inimest. Sel korral harjutati Hardi Siguse juhendamisel aeglast kõnet ning seda tehti rollimängude abil. Rollimängud annavad võimaluse omavahel suhelda nii, nagu see toimuks pärismaailmas. Pika ja põhjaliku ettekande kogelusest vabanemise võimalustest tegi kursuslastele EKÜ liige Liina Iduskevitš, kes on palju aastaid eri riikides n-ö eneseotsingutega tegelenud ja seda tulemuslikult.

Regulaarselt igal kuul toimusid EKÜ ruumis Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Tallinnas kogelejate eneseabigrupi kokkusaamised. Harjutati kõnetehnikaid, peeti ettekandeid, toetati üksteist, jagati kogemusi ja informatsiooni jne. Rühma liikmed avaldasid soovi kõnetehnikaid õppida ka inglise keeles, mida läheb igapäevatöös vaja. Septembrist detsembrini toimusid inglise keele kursused. Grupis osales viis inimest. Kui tavaliselt eneseabi grupi kokkusaamised toimuvad juba turvaliseks saanud keskkonnas ja kogelust on vähe, siis võõra inglise keele õpetaja käe alla tuleb esile sama kogelus, mis välismaailmaski kogelejaid segab ning selle ületamiseks kõnetehnikate kasutamine on veelgi efektiivsem.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita.
2010. aastal ühingus töötasusid ei makstud, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.

EKÜ tegevus 2010. aastal kuulus projekti “Kkk…ko-kogelejate kõneravikursused“ alla. Projekti rahastas Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Projektidesse oli kaasatud ka ühingu omaosalus.

Kõik üritused, mida EKÜ 2010. aastal ette võttis, läksid korda ning pakkusid rahulolu ja rõõmu nii osalejate kui korraldajatele. Ses mõttes võiks aastat graafiliselt kujutada peaaegu sirge joonena ilma olulisemate tõusude ja langusteta.

EKÜ esimesteks koostööpartneriteks on mõistagi Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Fond. Kirjalikke koostöölepinguid muude organisatsioonidega EKÜl pole, kuid väiksemagi võimaluse korral ollakse valmis tegema koostööd paljude eri valdkondade institutsioonidega. 2010. aasta eripäraks võrreldes eelmiste aastatega oli väiksem koostöö logopeedidega – põhjus lihtsalt selles, et EKÜ juhatuse liige Hardi Sigus on erinevatel kursustel ja täiendõpetel USAs, Kanadas ja Austraalias saanud piisavad teadmised, kogemustepagasi ja vilumused, et nüüd ise kõneterapeudina õpitu teistele kogelejatele edasi anda. Tema väljatöötanud kõneraviprogramm on enamikku EKÜ liikmeid tõhusalt aidanud.

2010. aastal n-ö ametlikke kohtumisi välisriikide kogelejate organisatsioonide liikmetega ei olnud, nõnda nagu viimastel aastatel on EKÜ liikmed näiteks osalenud Soome Kogelejate Ühingu suvelaagris (on olnud kordi, mil eestlasi on Soomes peetud suvelaagris isegi rohkem kui soomlasi), kuid soomlastega jätkus suhtlemine isiklikul tasandil. Kavandamisel on uued ühisüritused, mis oleksid kummagi maa ühingu liikmete jaoks senistest atraktiivsemad. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga (varasematel aastatel on Eesti ühingu esindaja osalenud Euroopa katusassotsiatsiooni iga-aastastel koosolekul, kuid 2010. aastal polnud füüsiline kohaolek vajalik).

EKÜ juhatuse liige Hardi Sigus viibis jaanuarist maini Austraalias, kohtudes sealsete kogelejate ühenduste esindajate ja kõneterapeutidega ning osaledes Austraalia kogelejate aastakonverentsil. Saadud uut teavet ja kogemusi kasutas Hardi EKÜ intensiivsete kõneravikursuste juhendamisel ja kõneravipäevade läbiviimisel.