Rahvusvahelisel kogeluse teadlikustamise päeval, ilusal sügisesel pühapäeval ootasid Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) liikmed kõiki huvilisi Tartu Raekoja platsil püstipandud telgi ees, et tutvustada ühingu tegevust ning rääkida, kuidas inimesed, kes kogelevad, end ise aidata ja kaasvestlejad neid toetada saavad.

Hardi Sigus tutvustas Erasmus+ projekti, mille käigus EKÜ koostöös Hollandi, Islandi ja Itaalia kogelejate ühingutega koostas noortele, kes kogelevad, juhendmaterjal, kus kirjas ka meetodid kogelusega paremaks toimetulemiseks. Logopeed Helena Oselin Logopeedilise Teraapia Keskusest Kõnekoda vastas kõneraviga seotud küsimustele.

Kohalolijatele pakuti maitsvaid saiakesi ning kuuma kohvi ja teed. Ühinguga liitus ka uusi liikmeid.

Juba 26 aastat korraldatakse 22. oktoobril paljudes riikides mitmesuguseid üritusi, et suurendada inimeste kogeluse alast teadlikkust. Tänavu oli päeva teema „One size does not fit all“ – üks suurus ei sobi kõigile, kõik inimesed ei pea kõnelema täpselt ühtmoodi. Kogelemine on igati aktsepteeritav kõnelemise vorm.