22. oktoobril tähistatava rahvusvahelise kogeluse teadlikustamise päeva eel kirjutasid 70 organisatsiooni 35 maailma riigist, sealhulgas Eesti Kogelejate Ühing alla „Kogelemise õiguse deklaratsioonile“.

Briti Kogeluse Assotsiatsiooni eestvõttel koostatud dokumendi sisu on järgmine.

„Meie, allakirjutanud, deklareerime, et kogelevaid inimesi tuleb aktsepteerida kogelevatena. Võime, aga ei pruugi leida tuge, et kõnelda sujuvalt või kogeleda vähem. See on meie õigus. Ei ole mõistlik eeldada ega nõuda, et me räägiksime ladusalt. Me kogeleme. Nii me räägime.

Praegusel mitmekesisuse ajal ei tehta liiga sageli kohandusi neile, kes kogelevad, olgu siis tööl, hariduses või igapäevateenuseid kasutades. Pigem eeldatakse, et peaksime püüdma oma kogelust „ületada“ ja teisiti rääkima. Üksikisikutena võime soovida ja proovida seda teha. Kuid kogukonnana lükkame ümber mõtte, et me kõik lõpetame kogelemise.

Ükski organisatsioon ei saa väita, et väärtustab võrdsust või mitmekesisust, välja arvatud juhul, kui kogelevad hääled on lubatud ja hinnatud. Kutsume kõiki organisatsioone ja asutusi üles tegelema inimestega, kes kogelevad, et tagada meile kõigile austus, mida iga inimene väärib; ja see ruum on meie jaoks loodud.

Meil on õigus rääkida nii, nagu me seda teeme.“

Eestis on ühiskonna suhtumine kogelejatesse viimase 30 aasta jooksul rõõmustavalt paranenud, sõnas Eesti Kogelejate Ühingu tegevjuht Andres Loorand. „Kogeleja aktsepteerimine sellisena, nagu ta kõneleb, on kasulik eelkõige selleks, et ta saaks paremini rakendada oma tugevaid külgi.

Teisalt aitab kogelejat teadmine, et kogelemine on normaalne. Loomulikult pingutame ja püüame oma kõnelemist parandada, tahame rääkida soravamalt ja ilmekamalt, kui see meil tegelikkuses õnnestub. Aga üle oma varju ei hüppa ja seepärast on julgustav mõelda, et meil on õigus rääkida nii, nagu me seda teeme,“ tõi Loorand välja deklaratsiooni mõned aspektid.

Kogelust iseloomustavad normaalse kõne voolavust ja rütmi takistavad tahtmatud blokid, kordused ja venitused. Üks protsent täiskasvanutest kogeleb, laste hulgas ulatub see number neljani.

Eesti Kogelejate Ühingu missioon on toetada kogelevaid inimesi ning seista nende huvide ja õiguste eest, et kogelejate elu oleks täisväärtuslikum.