22. oktoobril rahvusvahelise kogeluse teadlikustamise päeva puhul korraldatud viktoriinile saatsid vastused 30 inimest, neist kõigile kolmele küsimusele õigesti vastanuid oli 16, kelle vahel loositi välja kolm auhinda.

1. Mitu protsenti täiskasvanud inimestest – nii Eestis kui maailmas tervikuna – keskmiselt kogeleb?

Üks protsent täiskasvanutest kogeleb, huvitaval kombes on see suhtarv enamvähem samasugune kõikide rahvuste ja keelte rääkijate puhul. Laste seas ulatub kogelejate hulk umbes nelja protsendini.

2. Millises riigis olid Teise maailmasõja ajal nii riigipea kui valitsusjuht kogelejad?

Ühendkuningriigi kuningas oli aastatel 1936-1952 George VI. Temast kogelejana kõneleb tabavalt ja emotsionaalselt film „Kuninga kõne“, mida enamik meist kindlasti näinud on. 1940-1945 oli Winston Churchilli esimene ametiaeg peaministrina. Nimetatud filmi lõpuosas tunnistab Churchill , et temagi on kogelusega kimpus olnud.

3. Kumb organisatsioon asutati varem, kas International Stuttering Association või Eesti Kogelejate Ühing?

Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) asutamiskoosolek peeti Tallinnas 17. novembril 1993. Katusorganisatsiooni International Stuttering Association liikmete esimene koosolek – EKÜ esinduse osavõtul – toimus 1995. aasta juulis Rootsis Linköpingis, IV ülemaailmsel kogelejate kongressil.

Kõigile kolmele küsimusele õigesti vastajaid oli 16. Nende vahel valis auhinnasaajad ehk kolm suvalist numbrit (numeratsioon vastuste saatmise järjekorras) arvuti, täpsemalt Microsoft Excel’i Data Analysis. See toiming on ka salvestatud.

Kaks kinopiletit võitis Raul Lend, autorendi Aivar Uuk ning tasuta osalemise EKÜ talveseminaril Koit Hellamaa. Palju õnne võitjatele! Nendega on ühendust võetud.