1.ja 2. oktoobril kogunesid aktiivsed liikmed Meresuu hotellis, et panna paberile ühingu hetkeseis, teha SWOT-analüüs ning sõnastada strateegilised eesmärgid järgnevaks viieks aastaks. See sai võimalikuks tänu juhatuse liikme Raul Isotamme (pildil alumises reas paremalt teine) kirjutatud ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi rahastatud projektile, mille sisuks juhtimiskompetentsi tõstmine ja arengudokumendi koostamine.

Konsultant Annemai Mägi (fotol ülemises reas paremalt teine) suunamisel kaardistati olukord, kuhu organisatsioon on tänaseks jõudnud, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed, ohud ja võimalused ning alustati strateegiliste eesmärkide sõnastamist järgnevaks viieks aastaks. Lisaks senisele tegevusele on edaspidi plaanis rohkem tähelepanu pöörata lastele ja noortele, kes kogelevad ning koostööle logopeedidega.

Ühingu olemasolu ja tegevus võeti kokku ühelauselise missioonina: toetada kogelevaid inimesi ja seista nende huvide ning õiguste eest, et kogelejate elu oleks täisväärtuslikum.

Arengudokumendi ühe osana koostab juhatus konkreetse tegevuskava, mis valmib novembri lõpuks.