17. juunil 2018 toimus Tartus Eesti Kogelejate Ühingu MTÜ eneseabigrupi kokkusaamine, kus osalesid ka Tartu Ülikooli logopeediaeriala tudengid. Kui logopeedid tegelevad enamasti kõneraviga, siis eneseabigrupi eesmärgiks on kogelevate inimeste enesekindluse, aktsepteerimise ja motiveerituse tõstmine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üritusel osalesed kaheksa logopeedia eriala tudengit ning 13 Eesti Kogelejate Ühingu liiget. Päevakava oli üles ehitatud suhtlemissituatsioonide hierarhiat silmas pidades: kõigepealt tutvustusring, siis avalik esinemine väikestes gruppides ning lõpuks tänaval võõraste inimeste käest küsimuste küsimine tahtlikult kogeledes. Tahtlik kogelemine on enamik inimestele, eriti kogelejatele, väga hirmuäratav kogemus. Tahtlikult kogeledes eksponeeritakse end küljest, mida enamasti proovitakse varjata. Üllataval kombel said sellega hakkama ka inimesed, kes päeva alguses konstateerisid, et nemad seda kindlasti ei tee. Kõiki harjutusi (ka tahtlikku kogelust) tegid grupis kaasa logopeedia eriala tudengid, mis lõi meeldiva, tööka ja toetava keskkonna. Päevast oli kin dlasti kasu nii kogelejatele kui ka logopeedia eriala tudengitele ning ürituselt lahkuti enesekindlamana, rõõmsamana ja motiveeritumana. Tulevikus on plaanis sarnaseid üritusi veel läbi viia ja kaasata logopeedia eriala tudengeid Eesti Kogelejate Ühingu tegemistesse.

EKÜ tänab TÜ logopeedia tudengeid meeldiva päeva eest!