Eesti Kogelejate Ühing soovib välja anda esimese eesti keelse raamatu kogeluse teemal, mis on Saksa logopeedi Peter Schneideri poolt kirjutatud raamat „Mi-Mi-Mis on U-U-Uhuu“. See on julgustav raamat kogelevatele lastele, nende mittekogelevatele mängukaaslastele ja kõigile ülejäänud täiskasvanutele, kellega te kokku puutute.

Toeta projekti siin:

Kogu inimkonnast 1% inimestest kogeleb ja laste hulgas on see protsent suurem. Paljud lapsed on oma kogelusega üksi. See raamat aitab kogelevatel lastel end paremini tunda, annab nõuandeid kogelevate laste vanematele, aitab murda kogeluse alaseid müüte ühiskonnas .

Raamat räägib noorest siilipoisist, kes kogeleb ja soovib igal juhul välja uurida „Mis on U-U-Uhhuu?“ Ta kohtub ja kõneleb mitmete metsaelanikega, kellest mõned samuti kogelevad, mõned mitte, kuid kelle on omad iseärasused. Seetõttu on raamat heaks lugemiseks ka lastele, kes ei kogele. Raamat aitab kaasa mõistmisele, et igaüks on erinev ja see on aktsepteeritav ning olulisemad on sellises väärtused nagu sõprus, teiste aitamine ja aktsepteerimine.

Raamat sisaldab teavet ka kogelusest üldiselt ja loetelu organisatsioonidest, kust abi leida.

Eesti Kogelejate Ühing MTÜ eesmärgiks on viia raamat võimalikult paljude inimesteni. Raamatu ilmumisel on plaanis teha ettelugemisi lastele raamatupoodides ja lasteaedades ning esitleda raamatut meedias.

Toetades meie projekti, aitate meil kinkida igale Eesti lasteaiale ja koolile tasuta raamatu!