Juba üle 10 aasta meie toimetusi ja tegevusi kajastanud koduleht vajas pikemat aega uuendamist. Info edastamise võimalused on ajas väga kiiresti muutunud ja seda ka meie Ühingu seisukohalt. Vana koduleht seadis piirangud erinevate meediumite ja failide jagamise osas, seetõttu ka vajadus arendamiseks. Uue kodulehe algidee sai alguse eelmise aasta kõneravipäevalt, kus tegime asjaliku ajurünnaku erinevate vajaduste osas. 2014 aasta lõpus jagas Eesti Puuetega Inimeste Koda kodulehe toetusi ja oligi õige aeg võtta härjal sarvist. 

EKÜ tänab meeldiva koostöö eest OPS OÜ Veebikoda, kellega leidsime meile parima lahenduse. Suured tänud kunstilise poole pealt Mait Laurile ja kogu projekti vedanud Ermo Velksile.